Color band
Hitro iskanje:  
Ocena: 174   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
1. letnik
Ocena: 102   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
3. letnik
Ocena: 75   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
4. letnik - povzetek snovi
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Bančno poslovanje
Ocena: 18   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Bilanca stanja
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Bruto domači proizvod Slovenije
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Carina
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Celotna snov
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dejavniki
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Delnice
Ocena: -5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Delniška družba
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Denar in finančne institucije
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Denarna politika
Razširi
Dobiček
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dobiček [01]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dobiček [02]
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dobrine
Ocena: 17   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dobrine, potrebe
Razširi
Družba z neomejeno odgovornostjo
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Družba z neomejeno odgovornostjo [01]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Družba z neomejeno odgovornostjo [02]
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Družba z omejeno odgovornostjo
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Družinska podjetja
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekonomija 4 - povzetek
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekonomija v turizmu
Ocena: 29   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekonomika podjetja
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekonomska zgodovina
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Embalaža
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Financiranje
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Finančni trg
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Finančno poslovanje - celotna snov
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Javne finance
Ocena: -4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kalkuliranje stroškovnih cen
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Komanditna družba
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Komercialno gospodarstvo
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Komercialno poslovanje
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Konkurenca, povpraševanje, ponudba
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kontni načrt
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kupoprodajna pogodba
Razširi
Makroekonomija
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Makroekonomija [01]
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Makroekonomija [02]
Ocena: 23   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Marketing, trg, prodaja
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Material v obdelavi
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Menica
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merila gospodarske uspešnosti
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Monopol, konkurenca, država, kapitalizem
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Nabavna kalkulacija - formule
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Neposredna nabava
Ocena: 14   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Neposredno trženje
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Obveznice
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Oglaševanje
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Organizacija in ekonomika v gostinstvu
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Plačilni promet in TRR
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poraba materiala, analitična evidenca
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poslovanje podjetij
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poslovanje podjetij, projekti
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poslovni načrt - navodila
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poslovni projekti
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Posredna nabava
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Potrebe, dobrine, koristnost
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Potrošnistvo
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Potrošnistvo, trg, povpraševanje
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Povpraševanje
Ocena: 33   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Povpraševanje, ponudba, tržno ravnovesje, razdelitev, potrošnja
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prebivalstvo in BDP
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Premica alternativnih možnosti potrošnje
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prodajna pogodba
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Proizvodnja
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Proizvodnja, kapital
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Projektiranje
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Promet
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Rast in razvoj gospodarstva Slovenije
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Razvojne poti slovenskega gospodarstva
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Skladišča
Ocena: -3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Slabosti trga, razdelitev, mezda
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Socialno gospodarstvo
Razširi
Sodobno gospodarstvo
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [01] - 3. letnik
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [02] - 3. letnik
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [03] - 3. letnik
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [04] - 4. letnik
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [05] - celotna snov
Razširi
Stroški
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Stroški [01]
Ocena: -3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Stroški [02]
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Špedicija
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Temelji ekonomije
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trg
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trg, konkurenca, ponudba
Razširi
Trg, konkurenca
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trg, konkurenca [01]
Ocena: 21   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trg, konkurenca [02]
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trgovski zastopnik
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Tržno komuniciranje
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Tržno ravnovesje
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Tržno ravnovesje do sindikatov
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vloga države v sodobnem gospodarstvu
Razširi
Zavarovalništvo
Ocena: -5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zavarovalništvo [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zavarovalništvo [02]

Mnenja uporabnikov:
→ Mnenja lahko objavijo le prijavljeni uporabniki. Če pa še nimaš računa, si ga lahko ustvariš tukaj.
Ta vsebina še nima mnenj.
Color band
Biologija Zgodovina Gospodarsko poslovanje Umetnost Donatorji datotek

Dijaski.net - Obvestilo uporabnikom

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Ne, želim izvedeti več o uporabi piškotkov