Color band
Hitro iskanje:  
Ocena: 181   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
1. letnik
Ocena: 105   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
3. letnik
Ocena: 76   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
4. letnik - povzetek snovi
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Bančno poslovanje
Ocena: 20   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Bilanca stanja
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Bruto domači proizvod Slovenije
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Carina
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Celotna snov
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dejavniki
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Delnice
Ocena: -5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Delniška družba
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Denar in finančne institucije
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Denarna politika
Razširi
Dobiček
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dobiček [01]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dobiček [02]
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dobrine
Ocena: 18   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dobrine, potrebe
Razširi
Družba z neomejeno odgovornostjo
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Družba z neomejeno odgovornostjo [01]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Družba z neomejeno odgovornostjo [02]
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Družba z omejeno odgovornostjo
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Družinska podjetja
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekonomija 4 - povzetek
Ocena: 13   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekonomija v turizmu
Ocena: 30   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekonomika podjetja
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekonomska zgodovina
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Embalaža
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Financiranje
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Finančni trg
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Finančno poslovanje - celotna snov
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Javne finance
Ocena: -4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kalkuliranje stroškovnih cen
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Komanditna družba
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Komercialno gospodarstvo
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Komercialno poslovanje
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Konkurenca, povpraševanje, ponudba
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kontni načrt
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kupoprodajna pogodba
Razširi
Makroekonomija
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Makroekonomija [01]
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Makroekonomija [02]
Ocena: 23   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Marketing, trg, prodaja
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Material v obdelavi
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Menica
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merila gospodarske uspešnosti
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Monopol, konkurenca, država, kapitalizem
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Nabavna kalkulacija - formule
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Neposredna nabava
Ocena: 14   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Neposredno trženje
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Obveznice
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Oglaševanje
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Organizacija in ekonomika v gostinstvu
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Plačilni promet in TRR
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poraba materiala, analitična evidenca
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poslovanje podjetij
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poslovanje podjetij, projekti
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poslovni načrt - navodila
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poslovni projekti
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Posredna nabava
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Potrebe, dobrine, koristnost
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Potrošnistvo
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Potrošnistvo, trg, povpraševanje
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Povpraševanje
Ocena: 32   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Povpraševanje, ponudba, tržno ravnovesje, razdelitev, potrošnja
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prebivalstvo in BDP
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Premica alternativnih možnosti potrošnje
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prodajna pogodba
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Proizvodnja
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Proizvodnja, kapital
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Projektiranje
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Promet
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Rast in razvoj gospodarstva Slovenije
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Razvojne poti slovenskega gospodarstva
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Skladišča
Ocena: -3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Slabosti trga, razdelitev, mezda
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Socialno gospodarstvo
Razširi
Sodobno gospodarstvo
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [01] - 3. letnik
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [02] - 3. letnik
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [03] - 3. letnik
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [04] - 4. letnik
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sodobno gospodarstvo [05] - celotna snov
Razširi
Stroški
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Stroški [01]
Ocena: -3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Stroški [02]
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Špedicija
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Temelji ekonomije
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trg
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trg, konkurenca, ponudba
Razširi
Trg, konkurenca
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trg, konkurenca [01]
Ocena: 22   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trg, konkurenca [02]
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trgovski zastopnik
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Tržno komuniciranje
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Tržno ravnovesje
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Tržno ravnovesje do sindikatov
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vloga države v sodobnem gospodarstvu
Razširi
Zavarovalništvo
Ocena: -5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zavarovalništvo [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zavarovalništvo [02]

Mnenja uporabnikov:
→ Mnenja lahko objavijo le prijavljeni uporabniki. Če pa še nimaš računa, si ga lahko ustvariš tukaj.
Ta vsebina še nima mnenj.
Color band
Domača branja Fizika Geografija Osnovne šole

Dijaski.net - Obvestilo uporabnikom

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Ne, želim izvedeti več o uporabi piškotkov