Color band
Hitro iskanje:  
Ocena: 95   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
1. letnik SERŠ - dnevnik
Ocena: -57   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
3. letnik
Razširi
Aldehidi in ketoni
Ocena: -17   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Aldehidi in ketoni [01]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Aldehidi in ketoni [02]
Ocena: 53   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Alkani, alkeni, alkini
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Čiščenje zmesi
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Destilacija
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Destilacija alkohola
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Destilacija rdečega vina
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dokaz elementov v organskih spojinah
Ocena: -3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje aldehidov in ketonov
Razširi
Določanje entalpije kemijske reakcije
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje entalpije kemijske reakcije [01]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje entalpije kemijske reakcije [02]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje entalpije kemijske reakcije [03]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje entalpije raztapljanja
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje masnega deleža mangana v jeklu
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje sestave raztopine natrijevega klorida
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje tališča
Razširi
Eksotermna in endotermna reakcija
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Eksotermna in endotermna reakcija [01]
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Eksotermna in endotermna reakcija [02]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Eksotermne in endotermne reakcije
Ocena: -6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekstrakcija
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Elektroliza raztopine NaCl
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Elektroliza vode
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Elementi I. in VII. skupine periodnega sistema elementov
Razširi
Enosmerna ali ravnotežna reakcija, zakon o delovanju mase, Le Chetelierjev princip
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Enosmerna ali ravnotežna reakcija, zakon o delovanju mase, Le Chetelierjev princip [01]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Enosmerna ali ravnotežna reakcija, zakon o delovanju mase, Le Chetelierjev princip [02]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Eterična olja iglavcev
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Fenoli
Razširi
Filtracija
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Filtracija [01]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Filtracija [02]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Fizikalne lastnosti in reaktivnost ogljikovodikov
Razširi
Halogeni elementi
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Halogeni elementi [01]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Halogeni elementi [02]
Razširi
Hitrost kemijske reakcije
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Hitrost kemijske reakcije [01]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Hitrost kemijske reakcije [02]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Indikatorji
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije, nastanek težko topnih snovi
Razširi
Ionske reakcije
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [01]
Ocena: -9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [02]
Ocena: 21   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [03]
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [04]
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [05]
Razširi
Izhlapevanje in molekulske vezi
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Izhlapevanje in molekulske vezi [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Izhlapevanje in molekulske vezi [02]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Izparevanje
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kemijska reakcija kot kemijska sprememba
Ocena: 21   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kemijske reakcije
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kemijske vaje za SERŠ
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kisline in baze, titracija
Razširi
Koordinacijske spojine
Ocena: 17   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Koordinacijske spojine [01]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Koordinacijske spojine [02]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kristalna zgradba trdnih snovi
Ocena: -9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kromatografija
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Laboratorijske tehnike
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Laboratorijski pripomočki
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Lastnosti maščob
Razširi
Lij ločnik
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Lij ločnik [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Lij ločnik [02]
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje homogenih in heterogenih zmesi
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje snovi
Razširi
Ločevanje zmesi
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [01]
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [02]
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [03]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [04]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [05]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [06]
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [07]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [08]
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [09]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [10]
Razširi
Maščobe in površinsko aktivna sredstva
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Maščobe in površinsko aktivna sredstva [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Maščobe in površinsko aktivna sredstva [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje in računanje gostote
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje pH različnih čistil
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje pH različnih živil
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje pH raztopin
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje sežigne entalpije etanola
Ocena: 16   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Mila in detergenti
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Molarne koncentracije
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Molekulske sile
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Nevtralizacijska titracija
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Nučiranje
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Oborine
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Odvisnost lastnosti alkoholov od strukture
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ogenj brez vžigalic
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Označevanje nevarnih snovi
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Oznake nevarnih snovi
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poskusi: bela vrtnica, termit, keluminiscenca, prstni odtisi, krvavo čaranje, vžig z vodo, ognjemet, ogenj brez vžigalic
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poskusi z soljo - predstavitev
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prebava ogljikovih hidratov
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prekristalizacija
Razširi
Prepoznavanje zgradbe trdnih snovi
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prepoznavanje zgradbe trdnih snovi [01]
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prepoznavanje zgradbe trdnih snovi [02]
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prepoznavanje zgradbe trdnih snovi [03]
Razširi
Preučevanje odvisnosti pH šibkih kislin od njihove koncentracije
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Preučevanje odvisnosti pH šibkih kislin od njihove koncentracije [01]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Preučevanje odvisnosti pH šibkih kislin od njihove koncentracije [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Preučevanje odvisnosti pH šibkih kislin od njihove koncentracije [03]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Pridobivanje in lastnosti CO2
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Primerjava lastnosti vode in alkoholov
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava in električna prevodnost raztopin
Razširi
Priprava molarnih raztopin NaCl
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava molarnih raztopin NaCl [01]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava molarnih raztopin NaCl [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava molarnih raztopin NaCl [03]
Razširi
Priprava raztopin NaOH in HCl
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin NaOH in HCl [01]
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin NaOH in HCl [02]
Razširi
Priprava raztopin
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin [01]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin [02]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin [03]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin z masnim deležem
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Raztopine s procentno koncentracijo
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Reagiranje kabonatov s kislino
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Reakcija med manganatnimi (VII) in oksalatnimi ioni
Razširi
Redoks vrsta
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Redoks vrsta [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Redoks vrsta [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Segrevanje s plinskim gorilnikom
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Silikatni vrt
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sinteza mila
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sinteza najlona
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sinteza poliuretanske pene in sinteza najlona
Razširi
Sublimacija
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sublimacija [01]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sublimacija [02]
Ocena: -3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Tališče in vrelišče
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Termični razkroj KMnO4
Razširi
Termometrična titracija
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Termometrična titracija [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Termometrična titracija [02]
Razširi
Titracija
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija [02]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija [03]
Razširi
Titracija ocetne kisline
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija ocetne kisline [01]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija ocetne kisline [02]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija ocetne kisline [03]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracijska krivulja
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Topnost in delež ogljika pri alkoholih
Razširi
Topnost organskih spojin
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Topnost organskih spojin [01]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Topnost organskih spojin [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Topnost soli
Razširi
Trdne snovi
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trdne snovi [01]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trdne snovi [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ugotavljanje kristalne zgradbe snovi
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv etanola na kalitev semen
Razširi
Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije [01]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije [02]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije [03]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv koncentracije reaktantov na hitrost kemijske reakcije
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv soli na kalitev semen
Razširi
Vpliv spremembe koncentracije reaktanta na položaj ravnotežja kemijske reakcije
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv spremembe koncentracije reaktanta na položaj ravnotežja kemijske reakcije [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv spremembe koncentracije reaktanta na položaj ravnotežja kemijske reakcije [02]
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zakon o ohranitvi mase
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zgradba trdnih snovi
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zgradba trdnih snovi ter njihove fizikalne in kemične lastnosti

Mnenja uporabnikov:
→ Mnenja lahko objavijo le prijavljeni uporabniki. Če pa še nimaš računa, si ga lahko ustvariš tukaj.
Ta vsebina še nima mnenj.
Color band
Latinščina Donatorji datotek Največkrat prenešene datoteke

Dijaski.net - Obvestilo uporabnikom

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Ne, želim izvedeti več o uporabi piškotkov