Color band
Hitro iskanje:  
Ocena: 96   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
1. letnik SERŠ - dnevnik
Ocena: -57   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
3. letnik
Razširi
Aldehidi in ketoni
Ocena: -17   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Aldehidi in ketoni [01]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Aldehidi in ketoni [02]
Ocena: 54   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Alkani, alkeni, alkini
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Čiščenje zmesi
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Destilacija
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Destilacija alkohola
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Destilacija rdečega vina
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Dokaz elementov v organskih spojinah
Ocena: -3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje aldehidov in ketonov
Razširi
Določanje entalpije kemijske reakcije
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje entalpije kemijske reakcije [01]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje entalpije kemijske reakcije [02]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje entalpije kemijske reakcije [03]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje entalpije raztapljanja
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje masnega deleža mangana v jeklu
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje sestave raztopine natrijevega klorida
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Določanje tališča
Razširi
Eksotermna in endotermna reakcija
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Eksotermna in endotermna reakcija [01]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Eksotermna in endotermna reakcija [02]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Eksotermne in endotermne reakcije
Ocena: -6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ekstrakcija
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Elektroliza raztopine NaCl
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Elektroliza vode
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Elementi I. in VII. skupine periodnega sistema elementov
Razširi
Enosmerna ali ravnotežna reakcija, zakon o delovanju mase, Le Chetelierjev princip
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Enosmerna ali ravnotežna reakcija, zakon o delovanju mase, Le Chetelierjev princip [01]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Enosmerna ali ravnotežna reakcija, zakon o delovanju mase, Le Chetelierjev princip [02]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Eterična olja iglavcev
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Fenoli
Razširi
Filtracija
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Filtracija [01]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Filtracija [02]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Fizikalne lastnosti in reaktivnost ogljikovodikov
Razširi
Halogeni elementi
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Halogeni elementi [01]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Halogeni elementi [02]
Razširi
Hitrost kemijske reakcije
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Hitrost kemijske reakcije [01]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Hitrost kemijske reakcije [02]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Indikatorji
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije, nastanek težko topnih snovi
Razširi
Ionske reakcije
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [01]
Ocena: -9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [02]
Ocena: 21   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [03]
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [04]
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ionske reakcije [05]
Razširi
Izhlapevanje in molekulske vezi
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Izhlapevanje in molekulske vezi [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Izhlapevanje in molekulske vezi [02]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Izparevanje
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kemijska reakcija kot kemijska sprememba
Ocena: 21   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kemijske reakcije
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kemijske vaje za SERŠ
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kisline in baze, titracija
Razširi
Koordinacijske spojine
Ocena: 17   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Koordinacijske spojine [01]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Koordinacijske spojine [02]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kristalna zgradba trdnih snovi
Ocena: -9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Kromatografija
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Laboratorijske tehnike
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Laboratorijski pripomočki
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Lastnosti maščob
Razširi
Lij ločnik
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Lij ločnik [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Lij ločnik [02]
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje homogenih in heterogenih zmesi
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje snovi
Razširi
Ločevanje zmesi
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [01]
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [02]
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [03]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [04]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [05]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [06]
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [07]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [08]
Ocena: 12   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [09]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ločevanje zmesi [10]
Razširi
Maščobe in površinsko aktivna sredstva
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Maščobe in površinsko aktivna sredstva [01]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Maščobe in površinsko aktivna sredstva [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje
Ocena: 9   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje in računanje gostote
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje pH različnih čistil
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje pH različnih živil
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje pH raztopin
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Merjenje sežigne entalpije etanola
Ocena: 17   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Mila in detergenti
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Molarne koncentracije
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Molekulske sile
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Nevtralizacijska titracija
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Nučiranje
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Oborine
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Odvisnost lastnosti alkoholov od strukture
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ogenj brez vžigalic
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Označevanje nevarnih snovi
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Oznake nevarnih snovi
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poskusi: bela vrtnica, termit, keluminiscenca, prstni odtisi, krvavo čaranje, vžig z vodo, ognjemet, ogenj brez vžigalic
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Poskusi z soljo - predstavitev
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prebava ogljikovih hidratov
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prekristalizacija
Razširi
Prepoznavanje zgradbe trdnih snovi
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prepoznavanje zgradbe trdnih snovi [01]
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prepoznavanje zgradbe trdnih snovi [02]
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Prepoznavanje zgradbe trdnih snovi [03]
Razširi
Preučevanje odvisnosti pH šibkih kislin od njihove koncentracije
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Preučevanje odvisnosti pH šibkih kislin od njihove koncentracije [01]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Preučevanje odvisnosti pH šibkih kislin od njihove koncentracije [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Preučevanje odvisnosti pH šibkih kislin od njihove koncentracije [03]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Pridobivanje in lastnosti CO2
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Primerjava lastnosti vode in alkoholov
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava in električna prevodnost raztopin
Razširi
Priprava molarnih raztopin NaCl
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava molarnih raztopin NaCl [01]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava molarnih raztopin NaCl [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava molarnih raztopin NaCl [03]
Razširi
Priprava raztopin NaOH in HCl
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin NaOH in HCl [01]
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin NaOH in HCl [02]
Razširi
Priprava raztopin
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin [01]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin [02]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin [03]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Priprava raztopin z masnim deležem
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Raztopine s procentno koncentracijo
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Reagiranje kabonatov s kislino
Ocena: -2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Reakcija med manganatnimi (VII) in oksalatnimi ioni
Razširi
Redoks vrsta
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Redoks vrsta [01]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Redoks vrsta [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Segrevanje s plinskim gorilnikom
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Silikatni vrt
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sinteza mila
Ocena: 7   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sinteza najlona
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sinteza poliuretanske pene in sinteza najlona
Razširi
Sublimacija
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sublimacija [01]
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Sublimacija [02]
Ocena: -3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Tališče in vrelišče
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Termični razkroj KMnO4
Razširi
Termometrična titracija
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Termometrična titracija [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Termometrična titracija [02]
Razširi
Titracija
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija [02]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija [03]
Razširi
Titracija ocetne kisline
Ocena: 6   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija ocetne kisline [01]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija ocetne kisline [02]
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracija ocetne kisline [03]
Ocena: 5   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Titracijska krivulja
Ocena: -1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Topnost in delež ogljika pri alkoholih
Razširi
Topnost organskih spojin
Ocena: 10   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Topnost organskih spojin [01]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Topnost organskih spojin [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Topnost soli
Razširi
Trdne snovi
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trdne snovi [01]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Trdne snovi [02]
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Ugotavljanje kristalne zgradbe snovi
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv etanola na kalitev semen
Razširi
Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije
Ocena: 4   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije [01]
Ocena: 3   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije [02]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije [03]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv koncentracije reaktantov na hitrost kemijske reakcije
Ocena: 11   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv soli na kalitev semen
Razširi
Vpliv spremembe koncentracije reaktanta na položaj ravnotežja kemijske reakcije
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv spremembe koncentracije reaktanta na položaj ravnotežja kemijske reakcije [01]
Ocena: 0   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Vpliv spremembe koncentracije reaktanta na položaj ravnotežja kemijske reakcije [02]
Ocena: 8   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zakon o ohranitvi mase
Ocena: 2   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zgradba trdnih snovi
Ocena: 1   Datoteka mi je bila v pomoč :)   Datoteka mi ni bila v pomoč :(
Zgradba trdnih snovi ter njihove fizikalne in kemične lastnosti

Mnenja uporabnikov:
→ Mnenja lahko objavijo le prijavljeni uporabniki. Če pa še nimaš računa, si ga lahko ustvariš tukaj.
Ta vsebina še nima mnenj.
Color band
Španščina Psihologija Najbolje ocenjene datoteke Počitnice in prosti dnevi (OŠ) Dijaški forum 3. LiT natečaj

Dijaski.net - Obvestilo uporabnikom

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Ne, želim izvedeti več o uporabi piškotkov