Color band
Splošna matura 2017
 • Spomladanski rok
15.11.2016Rok za oddajo predprijave
28.03.2017Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
18.04.2017Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
27.04.2017Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
04.05.2017Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
08.05.2017 - 18.05.2017Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
11.05.2017Glasbeni stavek – izpitna pola A
15.05.2017Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
17.05.2017Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
23.05.2017Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
27.05.2017Angleščina
29.05.2017Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
30.05.2017Filozofija, psihologija, sociologija
31.05.2017Kemija
01.06.2017Umetnostna zgodovina, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
02.06.2017Biologija
03.06.2017Matematika
05.06.2017Nemščina, francoščina
06.06.2017Geografija
07.06.2017Ruščina, latinščina, grščina
08.06.2017Zgodovina
09.06.2017Fizika
10.06.2017Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
12.06.2017Francoščina, španščina
14.06.2017 - 22.06.2017Ustni del mature
10.07.2017Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
13.07.2017Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
14.07.2017 - 27.07.2017Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2018Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2017
 • Jesenski rok
11.07.2017Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2017Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2017Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2017Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2017Matematika
26.08.2017 - 31.08.2017Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2017Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2017 - 01.09.2017Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2017 - 04.09.2017Ustni del mature
15.09.2017Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
18.09.2017Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
21.09.2017 - 28.09.2017Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2018Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2017
Splošna matura 2016
 • Spomladanski rok
15.11.2015Rok za oddajo predprijave
29.03.2016Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
18.04.2016Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
28.04.2016Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
04.05.2016Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
09.05.2016 - 19.05.2016Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
12.05.2016Glasbeni stavek – izpitna pola A
16.05.2016Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
18.05.2016Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
24.05.2016Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
28.05.2016Angleščina
30.05.2016Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
31.05.2016Filozofija, psihologija, sociologija
01.06.2016Kemija
02.06.2016Umetnostna zgodovina, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
03.06.2016Biologija
04.06.2016Matematika
06.06.2016Nemščina
07.06.2016Geografija
08.06.2016Ruščina, latinščina, grščina
09.06.2016Zgodovina
10.06.2016Fizika
11.06.2016Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
13.06.2016Francoščina, španščina
15.06.2016 - 22.06.2016Ustni del mature
11.07.2016Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
14.07.2016Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
15.07.2016 - 27.07.2016Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2017Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2016
 • Jesenski rok
12.07.2016Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2016Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2016Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2016Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2016Matematika
26.08.2016 - 31.08.2016Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2016Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2016 - 01.09.2016Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2016 - 02.09.2016Ustni del mature
16.09.2016Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
19.09.2016Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
22.09.2016 - 29.09.2016Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2017Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2016
Splošna matura 2015
 • Spomladanski rok
15.11.2014Rok za oddajo predprijave
31.03.2015Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
17.04.2015Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
30.04.2015Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
05.05.2015Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
11.05.2015 - 21.05.2015Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
14.05.2015Glasbeni stavek – izpitna pola A
18.05.2015Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
20.05.2015Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
26.05.2015Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
30.05.2015Angleščina
01.06.2015Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
02.06.2015Filozofija, psihologija, sociologija
03.06.2015Kemija
04.06.2015Umetnostna zgodovina, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
05.06.2015Biologija
06.06.2015Matematika
08.06.2015Nemščina
09.06.2015Geografija
10.06.2015Ruščina, latinščina, grščina
11.06.2015Zgodovina
12.06.2015Fizika
13.06.2015Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
13.06.2015Ustni del mature - možen na nekaterih šolah
15.06.2015Francoščina, španščina
15.06.2015 - 22.06.2015Ustni del mature
13.07.2015Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
16.07.2015Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
17.07.2015 - 29.07.2015Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2016Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2015
 • Jesenski rok
14.07.2015Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2015Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2015Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2015Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2015Matematika
26.08.2015 - 31.08.2015Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2015Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2015 - 01.09.2015Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2015 - 02.09.2015Ustni del mature
16.09.2015Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
19.09.2015Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
22.09.2015 - 29.09.2015Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2016Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2015
Splošna matura 2014
 • Spomladanski rok
15.11.2013 (pet)Rok za oddajo predprijave
01.04.2014 (tor)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
18.04.2014 (pet)Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
01.05.2014 (čet)Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
06.05.2014 (tor)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
13.05.2014 - 23.05.2014Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
16.05.2014 (pet)Glasbeni stavek – izpitna pola A
19.05.2014 (pon)Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
21.05.2014 (sre)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
27.05.2014 (tor)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
31.05.2014 (sob)Angleščina
02.06.2014 (pon)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
03.06.2014 (tor)Filozofija, psihologija, sociologija
04.06.2014 (sre)Fizika
05.06.2014 (čet)Umetnostna zgodovina, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
06.06.2014 (pet)Biologija
07.06.2014 (sob)Matematika
09.06.2014 (pon)Nemščina
10.06.2014 (tor)Geografija
11.06.2014 (sre)Francoščina, španščina
12.06.2014 (čet)Zgodovina
13.06.2014 (pet)Kemija
14.06.2014 (sob)Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
14.06.2014 (sob)Ustni del mature - možen na nekaterih šolah
16.06.2014 (pon)Ruščina, latinščina, grščina
16.06.2014 - 23.06.2014Ustni del mature
14.07.2014 (pon)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
17.07.2014 (čet)Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
18.07.2014 - 30.07.2014Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2015 (tor)Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2014
 • Jesenski rok
15.07.2014 (tor)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
15.08.2014 (pet)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
21.08.2014 (čet)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
25.08.2014 (pon)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
26.08.2014 (tor)Matematika
27.08.2014 - 30.08.2014Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
01.09.2014 (pon)Glasbeni stavek – izpitna pola A
01.09.2014 - 02.09.2014Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
25.08.2014 - 03.09.2014Ustni del mature
15.09.2014 (pet)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
18.09.2014 (pon)Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
22.09.2014 - 30.09.2014Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2015 (tor)Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2014
Splošna matura 2013
 • Spomladanski rok
02.04.2013 (tor)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
12.04.2013 (pet)Rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz zgodovine in geografije
19.04.2013 (pet)Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
02.05.2013 (čet)Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
06.05.2013 (pon)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
13.05.2013 - 23.05.2013Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
16.05.2013 (čet)Glasbeni stavek – izpitna pola A
22.05.2013 (sre)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
28.05.2013 (tor)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
01.06.2013 (sob)Angleščina
01.06.2013 (sob)Ustni del mature
03.06.2013 (pon)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
04.06.2013 (tor)Filozofija, psihologija, sociologija
05.06.2013 (sre)Geografija
06.06.2013 (čet)Biologija
07.06.2013 (pet)Umetnostna zgodovina
07.06.2013 (pet)Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, Likovna teorija, glasba, sobdobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
08.06.2013 (sob)Matematika
08.06.2013 (sob)Ustni del mature
10.06.2013 (pon)Nemščina
11.06.2013 (tor)Fizika
12.06.2013 (sre)Francoščina, španščina
13.06.2013 (čet)Zgodovina
14.06.2013 (pet)Kemija
14.06.2013 (pet)Ustni del mature - možen na nekaterih šolah
15.06.2013 - 22.06.2013Ustni del mature
15.06.2013 (sob)Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
17.06.2013 (pon)Ruščina, latinščina, grščina
15.07.2013 (pon)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
18.07.2013 (čet)Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
19.07.2013 - 31.07.2013Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2014 (tor)Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2013
 • Jesenski rok
16.07.2013 (tor)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2013 (sre)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2013 (tor)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2013 (sob)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
26.08.2013 (pon)Matematika
27.08.2013 - 30.08.2013Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2013 (sob)Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2013 - 03.09.2013Izpitni nastopi pri glasbi in sobdobnem plesu
24.08.2013 - 03.09.2013Ustni del mature
16.09.2013 (pet)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
19.09.2013 (pon)Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
23.09.2013 - 30.09.2013Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2014 (tor)Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2012
Splošna matura 2012
 • Predmaturitetni preizkus
10.03.2012 (sob)Predmaturitetni preizkus iz tujega jezika
do 31.03.2012Predmaturitetni preizkusi iz ostalih predmetov
 • Spomladanski rok
15.11.2011 (tor)Rok za oddajo predprijave
03.04.2012 (ned)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
20.04.2012 (pet)Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
03.05.2012 (čet)Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
07.05.2012 (pon)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
14.05.2012 - 24.05.2012Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
17.05.2012 (čet)Glasbeni stavek – izpitna pola A
18.05.2012 (pet)Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
23.05.2012 (sre)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
29.05.2012 (tor)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
02.06.2012 (sob)Angleščina
02.06.2012 (sob)Ustni del mature
04.06.2012 (pon)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
05.06.2012 (tor)Filozofija, psihologija, sociologija
06.06.2012 (sre)Geografija
07.06.2012 (čet)Kemija
08.06.2012 (pet)Zgodovina, umetnostna zgodovina
09.06.2012 (sob)Matematika
09.06.2012 (sob)Ustni del mature
11.06.2012 (pon)Nemščina
12.06.2012 (tor)Fizika
13.06.2012 (sre)Francoščina, španščina
14.06.2012 (čet)Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, Likovna teorija, glasba, sobdobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
14.06.2012 - 15.06.2012Ustni del mature - možen na nekaterih šolah
16.06.2012 - 23.06.2012Ustni del mature
15.06.2012 (pet)Biologija
15.06.2012 (pet)Ruščina, latinščina, grščina
16.06.2012 (sob)Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
16.07.2012 (pon)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
19.07.2012 (čet)Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
20.07.2012 - 02.08.2012Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2013 (pon)Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2012
 • Jesenski rok
17.07.2012 (tor)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
15.08.2012 (sre)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
21.08.2012 (tor)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
25.08.2012 (sob)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
27.08.2012 (pon)Matematika
28.08.2012 - 31.08.2012Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
01.09.2012 (sob)Glasbeni stavek – izpitna pola A
01.09.2012 - 03.09.2012Izpitni nastopi pri glasbi in sobdobnem plesu
25.08.2012 - 04.09.2012Ustni del mature
17.09.2012 (pon)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
20.09.2012 (čet)Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
24.09.2012 - 03.10.2012Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2013 (pon)Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2012
Splošna matura 2011
 • Predmaturitetni preizkus
12.03.2011 (sob)Predmaturitetni preizkus iz tujega jezika
do 31.03.2011Predmaturitetni preizkusi iz ostalih predmetov
 • Spomladanski rok
15.11.2010 (pon)Rok za oddajo predprijave
31.03.2011 (čet)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
18.04.2011 (pon)Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
30.04.2011 (sob)Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
07.05.2011 (tor)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
19.05.2011 - 19.05.2011Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
12.05.2011 (čet)Glasbeni stavek – izpitna pola A
16.05.2011 (pon)Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
20.05.2011 (pet)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
26.05.2011 (čet)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
30.05.2011 (pon)Angleščina
31.05.2011 (tor)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
01.06.2011 (sre)Filozofija, psihologija, sociologija
02.06.2011 (čet)Kemija
03.06.2011 (pet)Zgodovina, umetnostna zgodovina
04.06.2011 (sob)Matematika
04.06.2011 (sob)Ustni del mature
06.06.2011 (pon)Geografija
07.06.2011 (tor)Biologija
08.06.2011 (sre)Nemščina
09.06.2011 (čet)Fizika
10.06.2011 (pet)Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika
11.06.2011 (sob)Francoščina, španščina
11.06.2011 (sob)Ustni del mature
13.06.2011 (pon)Likovna teorija, glasba, sobdobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
14.06.2011 (tor)Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
15.06.2011 (sre)Ruščina, latinščina, grščina
16.06.2011 - 24.06.2011Ustni del mature
13.07.2011 (sre)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
18.07.2011 - 29.07.2011Vpogledi v izpitno dokumentacijo
 • Jesenski rok
14.07.2011 (čet)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
15.08.2011 (pon)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
17.08.2011 (sre)Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
21.08.2011 (ned)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
22.08.2011 (pon)Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
25.08.2011 (čet)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
26.08.2011 (pet)Matematika
27.08.2011 - 31.08.2011Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
01.09.2011 (čet)Glasbeni stavek – izpitna pola A
01.09.2011 - 02.09.2011Izpitni nastopi pri glasbi in sobdobnem plesu
25.08.2011 - 03.09.2011Ustni del mature
16.09.2011 (pet)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
22.09.2011 - 30.09.2011Vpogledi v izpitno dokumentacijo
Splošna matura 2010
 • Predmaturitetni preizkus
13.03.2010 (sob)Predmaturitetni preizkus iz tujega jezika
14.03.2010 - 31.03.2010Predmaturitetni preizkusi iz ostalih predmetov
 • Spomladanski rok
27.03.2010 (sob)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
19.04.2010 (pon)Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
26.04.2010 (pon)Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
04.05.2010 (tor)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
10.05.2010 - 20.05.2010Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
13.05.2010 (čet)Glasbeni stavek – izpitna pola A
16.05.2010 (ned)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
17.05.2010 (pon)Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
22.05.2010 (sob)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
26.05.2010 (sre)Ruščina, latinščina, grščina
27.05.2010 (čet)Francoščina, španščina
28.05.2010 (pet)Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika
29.05.2010 (sob)Angleščina
29.05.2010 (sob)Ustni del mature
31.05.2010 (pon)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
01.06.2010 (tor)Biologija
02.06.2010 (sre)Filozofija, psihologija, sociologija
03.06.2010 (čet)Geografija
04.06.2010 (pet)Kemija
05.06.2010 (sob)Matematika
05.06.2010 (sob)Ustni del mature
07.06.2010 (pon)Zgodovina, umetnostna zgodovina
08.06.2010 (tor)Fizika
09.06.2010 (sre)Nemščina
10.06.2010 (čet)Likovna teorija, glasba, sobdobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
11.06.2010 (pet)Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
12.06.2010 (sob)Ustni del mature
18.06.2010 - 24.06.2010Ustni del mature
14.07.2010 (sre)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
20.07.2008 - 07.08.2010Vpogledi v izpitno dokumentacijo
 • Jesenski rok
15.07.2010 (čet)Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
15.08.2010 (ned)Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
17.08.2010 (tor)Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
21.08.2010 (sob)Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
23.08.2010 (pon)Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
25.08.2010 (sre)Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
26.08.2010 (čet)Matematika
27.08.2010 - 31.08.2010Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
01.09.2010 (sre)Glasbeni stavek – izpitna pola A
01.09.2010 - 02.09.2010Izpitni nastopi pri glasbi in sobdobnem plesu
25.08.2010 - 03.09.2010Ustni del mature
17.09.2010 (pet)Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
23.09.2010 - 09.10.2010Vpogledi v izpitno dokumentacijo
Mnenja uporabnikov:
→ Mnenja lahko objavijo le prijavljeni uporabniki. Če pa še nimaš računa, si ga lahko ustvariš tukaj.
Ta vsebina še nima mnenj.
Color band
Madžarščina Elektrotehnika Najbolje ocenjene datoteke

Dijaski.net - Obvestilo uporabnikom

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Ne, želim izvedeti več o uporabi piškotkov