Color band
Šolsko leto 2017/2018
 • Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2017/2018
23.01.2017Objava Razpisa za vpis v srednje šole
10.02.2017 - 11.02.2017Informativni dnevi v srednjih šolah
28.02.2017Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
06.03.2017 - 18.03.2017Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
04.04.2017Rok za prijavo za vpis
07.04.2017Objava stanja prijav za vpis na internetu
do 25.04.2017Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 06.06.2017Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
06.06.2017Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa
19.06.2017 - 22.06.2017Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
do 22.06.2017Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
do 23.06.2017Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
27.06.2017Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
30.06.2017Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 04.07.2017Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
05.07.2017Objava še prostih mest za vpis na srednje šole
31.08.2017Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2017Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 2017/2018
23.01.2017Objava Razpisa za vpis v srednje šole
10.02.2017 - 11.02.2017Informativni dnevi v srednjih šolah
19.05.2017Rok za prijavo za vpis
do 26.05.2017Objava stanja prijav za vpis
do 13.06.2017Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 04.07.2017Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa
do 10.07.2017Vpis sprejetih kandidatov
31.08.2017Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2017Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2017/2018
23.01.2017Objava Razpisa za vpis v srednje šole
10.02.2017 - 11.02.2017Informativni dnevi v srednjih šolah
05.09.2017Rok za prijavo za vpis
do 12.09.2017Objava stanja prijav za vpis
do 22.09.2017Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
25.09.2017 - 26.09.2017Vpis sprejetih kandidatov
Šolsko leto 2016/2017
 • Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2016/2017
22.01.2016Objava Razpisa za vpis v srednje šole
12.02.2016 - 13.02.2016Informativni dnevi v srednjih šolah
26.02.2016Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
03.03.2016 - 14.03.2016Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
04.04.2016Rok za prijavo za vpis
08.04.2016Objava stanja prijav za vpis na internetu
do 26.04.2016Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 06.06.2016Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
06.06.2016Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa
15.06.2016 - 17.06.2016Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
do 17.06.2016Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
do 17.06.2016Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
21.06.2016Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
27.06.2016Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 29.06.2016Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
01.07.2016Objava še prostih mest za vpis na srednje šole
31.08.2016Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2016Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 2016/2017
22.01.2016Objava Razpisa za vpis v srednje šole
12.02.2016 - 13.02.2016Informativni dnevi v srednjih šolah
20.05.2016Rok za prijavo za vpis
do 27.05.2016Objava stanja prijav za vpis
do 14.06.2016Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 05.07.2016Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa
do 11.07.2016Vpis sprejetih kandidatov
31.08.2016Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2016Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2016/2017
22.01.2016Objava Razpisa za vpis v srednje šole
12.02.2016 - 13.02.2016Informativni dnevi v srednjih šolah
04.09.2016Rok za prijavo za vpis
do 14.09.2016Objava stanja prijav za vpis
do 23.09.2016Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
26.09.2016 - 27.09.2016Vpis sprejetih kandidatov
Šolsko leto 2015/2016
 • Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2015/2016
23.01.2015Objava Razpisa za vpis v srednje šole
13.02.2015 - 14.02.2015Informativni dnevi v srednjih šolah
27.02.2015Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
05.03.2015 - 14.03.2015Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
03.04.2015Rok za prijavo za vpis
09.04.2015Objava stanja prijav za vpis na internetu
do 24.04.2015Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 03.06.2015Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
05.06.2015Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa
17.06.2015 - 19.06.2015Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
do 19.06.2015Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
do 19.06.2015Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
23.06.2015Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
29.06.2015Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 01.07.2015Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
03.07.2015Objava še prostih mest za vpis na srednje šole
31.08.2015Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2015Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 2015/2016
23.01.2015Objava Razpisa za vpis v srednje šole
13.02.2015 - 14.02.2015Informativni dnevi v srednjih šolah
22.05.2015Rok za prijavo za vpis
do 27.05.2015Objava stanja prijav za vpis
do 12.06.2015Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 03.07.2015Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa
do 10.07.2015Vpis sprejetih kandidatov
31.08.2015Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2015Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2015/2016
23.01.2015Objava Razpisa za vpis v srednje šole
13.02.2015 - 14.02.2015Informativni dnevi v srednjih šolah
04.09.2015Rok za prijavo za vpis
16.09.2015Objava stanja prijav za vpis
do 23.09.2015Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
24.09.2015 - 25.09.2015Vpis sprejetih kandidatov
Šolsko leto 2014/2015
 • Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2014/2015
22.01.2014Objava Razpisa za vpis v srednje šole
14.02.2014 - 15.02.2014Informativni dnevi v srednjih šolah
05.03.2014Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
18.03.2014 - 22.03.2014Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
04.04.2014Rok za prijavo za vpis
do 10.04.2014Objava stanja prijav za vpis na internetu
do 25.04.2014Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 03.06.2014Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
06.06.2014Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa
17.06.2014 - 19.06.2014Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
19.06.2014Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
20.06.2014Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
24.06.2014Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
27.06.2014Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
27.06.2014Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
30.06.2014Objava še prostih mest za vpis na srednje šole
29.08.2014Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
29.08.2014Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 2014/2015
do 22.01.2014Objava Razpisa za vpis v srednje šole
14.02.2014 - 15.02.2014Informativni dnevi v srednjih šolah
23.05.2014Rok za prijavo za vpis
do 27.05.2014Objava stanja prijav za vpis
do 13.06.2014Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 02.07.2014Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa
do 10.07.2014Vpis sprejetih kandidatov
29.08.2014Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
29.08.2014Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2014/2015
do 22.01.2014Objava Razpisa za vpis v srednje šole
14.02.2014 - 15.02.2014Informativni dnevi v srednjih šolah
05.09.2014Rok za prijavo za vpis
16.09.2014Objava stanja prijav za vpis
do 24.09.2014Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
25.09.2014 - 26.09.2014Vpis sprejetih kandidatov
Šolsko leto 2013/2014
 • Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2013/2014
22.01.2013Objava Razpisa za vpis v srednje šole
15.02.2013 - 16.02.2013Informativni dnevi v srednjih šolah
05.03.2013Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
19.03.2013 - 23.03.2013Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
05.04.2013Rok za prijavo za vpis
do 10.04.2013Objava stanja prijav za vpis na internetu
do 10.05.2013Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 03.06.2013Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
06.06.2013Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa
19.06.2013 - 21.06.2013Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
21.06.2013Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
do 22.06.2013Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
26.06.2013Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
28.06.2013Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
28.06.2013Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
01.07.2013Objava še prostih mest za vpis na srednje šole
30.08.2013Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
30.08.2013Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 2013/2014
22.01.2013Objava Razpisa za vpis v srednje šole
15.02.2013 - 16.02.2013Informativni dnevi v srednjih šolah
24.05.2013Rok za prijavo za vpis
do 28.05.2013Objava stanja prijav za vpis
do 13.06.2013Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 02.07.2013Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa
do 10.07.2013Vpis sprejetih kandidatov
30.08.2013Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
30.08.2013Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2013/2014
22.01.2013Objava Razpisa za vpis v srednje šole
15.02.2013 - 16.02.2013Informativni dnevi v srednjih šolah
05.09.2013Rok za prijavo za vpis
16.09.2013Objava stanja prijav za vpis
do 24.09.2013Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
26.09.2013 - 27.09.2013Vpis sprejetih kandidatov
Šolsko leto 2012/2013
 • Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2012/2013
19.01.2012Objava Razpisa za vpis v srednje šole
10.02.2012 - 11.02.2012Informativni dnevi v srednjih šolah
17.02.2012Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
01.03.2012 - 06.03.2012Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
23.03.2012Rok za prijavo za vpis
do 05.04.2012Objava stanja prijav za vpis na internetu
do 16.04.2012Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 17.05.2012Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
06.06.2012Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa
18.06.2012 - 20.06.2012Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
20.06.2012Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
do 21.06.2012Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
22.06.2012Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
27.06.2012Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 28.06.2012Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
29.06.2012Objava še prostih mest za vpis na srednje šole
31.08.2012Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2012Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 2012/2013
19.01.2012Objava Razpisa za vpis v srednje šole
10.02.2012 - 11.02.2012Informativni dnevi v srednjih šolah
21.05.2012Rok za prijavo za vpis
do 06.06.2012Objava stanja prijav za vpis
do 11.06.2012Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 27.06.2012Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa
do 10.07.2012Vpis sprejetih kandidatov
31.08.2012Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2012Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2012/2013
19.01.2012Objava Razpisa za vpis v srednje šole
10.02.2012 - 11.02.2012Informativni dnevi v srednjih šolah
07.09.2012Rok za prijavo za vpis
17.09.2012Objava stanja prijav za vpis
do 20.09.2012Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
do 27.09.2012Vpis sprejetih kandidatov
Šolsko leto 2011/2012
 • Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2011/2012
14.01.2011Objava Razpisa za vpis v srednje šole
11.02.2011 - 12.02.2011Informativni dnevi v srednjih šolah
18.02.2011Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
01.03.2011 - 05.03.2011Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
23.03.2011Rok za prijavo za vpis
do 04.04.2011Objava stanja prijav za vpis na internetu
do 15.04.2011Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 10.05.2011Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
06.06.2011Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa
16.06.2011 - 20.06.2011Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
21.06.2011Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
do 21.06.2011Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
23.06.2011Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
24.06.2011Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 28.06.2011Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
29.06.2011Objava še prostih mest za vpis na srednje šole
31.08.2011Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2011Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 2011/2012
14.01.2011Objava Razpisa za vpis v srednje šole
11.02.2011 - 12.02.2011Informativni dnevi v srednjih šolah
02.06.2011Rok za prijavo za vpis
do 13.06.2011Objava stanja prijav za vpis
do 21.06.2011Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 11.07.2011Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa
do 21.07.2011Vpis sprejetih kandidatov
31.08.2011Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2011Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2011/2012
14.01.2011Objava Razpisa za vpis v srednje šole
11.02.2011 - 12.02.2011Informativni dnevi v srednjih šolah
09.09.2011Rok za prijavo za vpis
19.09.2011Objava stanja prijav za vpis
do 23.09.2011Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
do 29.09.2011Vpis sprejetih kandidatov
Šolsko leto 2010/2011
 • Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2010/2011
14.01.2010Objava Razpisa za vpis v srednje šole
12.02.2010 - 13.02.2010Informativni dnevi v srednjih šolah
18.02.2010Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
01.03.2010 - 06.03.2010Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
23.03.2010Rok za prijavo za vpis
do 02.04.2010Objava stanja prijav za vpis na internetu
do 14.04.2010Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 10.05.2010Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
07.06.2010Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa
do 18.06.2010Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
18.06.2010Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
19.06.2010Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
22.06.2010Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
24.06.2010Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 29.06.2010Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
01.07.2010Objava še prostih mest za vpis na srednje šole
31.08.2010Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2010Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 2010/2011
14.01.2010Objava Razpisa za vpis v srednje šole
12.02.2010 - 13.02.2010Informativni dnevi v srednjih šolah
02.06.2010Rok za prijavo za vpis
do 11.06.2010Objava stanja prijav za vpis
do 23.06.2010Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 09.07.2010Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa
do 21.07.2010Vpis sprejetih kandidatov
31.08.2010Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
31.08.2010Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
 • Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2010/2011
14.01.2010Objava Razpisa za vpis v srednje šole
12.02.2010 - 13.02.2010Informativni dnevi v srednjih šolah
10.09.2010Rok za prijavo za vpis
17.09.2010Objava stanja prijav za vpis
do 23.09.2010Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
do 29.09.2010Vpis sprejetih kandidatov
Mnenja uporabnikov:
→ Mnenja lahko objavijo le prijavljeni uporabniki. Če pa še nimaš računa, si ga lahko ustvariš tukaj.
Ta vsebina še nima mnenj.
Color band
Biologija Najbolje ocenjene datoteke Vpis v višje šole

Dijaski.net - Obvestilo uporabnikom

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Ne, želim izvedeti več o uporabi piškotkov