Color band
Seznam visokošolskih zavodov v Sloveniji
→ Pojdi na:  

1. Univerza v Ljubljani  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


1.1 Akademija za glasbo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.2 Akademija za gledališče, radio, film in televizijo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.3 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.4 Biotehniška fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.5 Ekonomska fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.6 Fakulteta za arhitekturo  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.7 Fakulteta za družbene vede  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.8 Fakulteta za elektrotehniko  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.9 Fakulteta za farmacijo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.10 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.11 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.12 Fakulteta za matematiko in fiziko  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.13 Fakulteta za pomorstvo in promet  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.14 Fakulteta za računalništvo in informatiko  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.15 Fakulteta za socialno delo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.16 Fakulteta za strojništvo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.17 Fakulteta za šport  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.18 Fakulteta za upravo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.19 Filozofska fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.20 Medicinska fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.21 Naravoslovnotehniška fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.22 Pedagoška fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.23 Pravna fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.24 Teološka fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.25 Veterinarska fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
1.26 Zdravstvena fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


2. Univerza v Mariboru  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


2.1 Ekonomsko-poslovna fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.2 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.3 Fakulteta za energetiko  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.4 Fakulteta za gradbeništvo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.5 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.6 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.7 Fakulteta za logistiko  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.8 Fakulteta za naravoslovje in matematiko  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.9 Fakulteta za organizacijske vede  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.10 Fakulteta za strojništvo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.11 Fakulteta za turizem  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.12 Fakulteta za varnostne vede  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.13 Fakulteta za zdravstvene vede  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.14 Filozofska fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.15 Medicinska fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.16 Pedagoška fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
2.17 Pravna fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


3. Univerza na Primorskem  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


3.1 Fakulteta za humanistične študije  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
3.2 Fakulteta za management Koper  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
3.3 Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
3.4 Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
3.5 Fakulteta za vede o zdravju Izola  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
3.6 Pedagoška fakulteta Koper  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


4. Univerza v Novi Gorici  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


4.1 Akademija umetnosti  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
4.2 Fakulteta za humanistiko  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
4.3 Fakulteta za naravoslovje  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
4.4 Fakulteta za podiplomski študij  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
4.5 Fakulteta za znanosti o okolju  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
4.6 Poslovno-tehniška fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
4.7 Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


5. Nova univerza  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


5.1 Evropska pravna fakulteta  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
5.2 Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
5.3 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


6. Javni in zasebni samostojni visokošolski zavodi


6.1 Alma Mater Europaea - Akademija za ples  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.2 Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.3 Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.4 AREMA - Visoka šola za regionalni razvoj  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.5 AVA - Akademija za vizualne umetnosti  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.6 B&B visoka šola za trajnostni razvoj, Kranj  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.7 B2 Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.8 DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.9 EMUNI University  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.10 Fakulteta za dizajn  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.11 Fakulteta za industrijski inženiring, Novo mesto  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.12 Fakulteta za informacijske študije v Novem Mestu  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.13 Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.14 Fakulteta za medije, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.15 Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.16 Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo mesto  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.17 Fakulteta za poslovne vede, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.18 Fakulteta za tehnologije in sisteme, Novo mesto  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.19 Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.20 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.21 Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Novo Mesto  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.22 Fakulteta za zdravstvene vede, Novo mesto  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.23 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.24 GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.25 IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.26 IBS Mednarodna poslovna šola, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.27 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.28 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.29 MLC - Fakulteta za management in pravo Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.30 Podiplomska šola ZRC SAZU  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.31 Šola za risanje in slikanje, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.32 Visoka poslovna šola Erudio  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.33 Visoka šola na Ptuju  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.34 Visoka šola Ravne na Koroškem  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.35 Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.36 Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.37 Visoka šola za proizvodno inženirstvo  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.38 Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.39 Visoka šola za storitve, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.40 Visoka šola za trajnostni turizem, Ljubljana  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.41 Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo Mesto  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.42 Visoka šola za varstvo okolja, Velenje  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.43 Visoka šola za zdravstvene vede, Slovenj Gradec  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.44 Visoka zdravstvena šola v Celju  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.45 Visokošolski zavod Fizioterapevtika  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu
6.46 IEDC - Poslovna šola Bled  Elektronska pošta  Spletna stran  Prikaži na zemljevidu


Color band
Matematika Tehnika Nacionalno preverjanje znanja 3. LiT natečaj

Dijaski.net - Obvestilo uporabnikom

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Ne, želim izvedeti več o uporabi piškotkov